Ontstaan Kempentoren Spoorpark

Het ontstaan van de Kempentoren in het Spoorpark is een langdurig proces geweest. Op 10 januari 2013 organiseerde de Gemeente Tilburg een brainstormbijeenkomst rondom invulling van het braakliggende van Gend&Loos terrein. Dit terrein beslaat 10 ha in de SpoorzoneTilburg.
In samenwerking met Midpoint en NHTV voerden vervolgens een aantal aanwezigen een breed gedragen haalbaarheidsstudie uit naar de mogelijkheid om een stadspark op basis van burgerparticipatie te realiseren en onderhouden.

Deskundigen, (wijk)bewoners, ambtelijk vertegenwoordigers en een 40-tal organisaties, verenigd in stichting Hart van Brabant Park en enkele Torenbouwers werkten mee aan de studie die werd afgerond met een concreet uitgewerkt plan. Met in dit plan een verdienmodel uitgewerkt voor een volhoudbaar stadspark (Hart van Brabant Park) met een uitkijktoren (te bouwen en exploiteren door stichting de Torenbouwers). 

plan met uitkijktoren

Raadsbesluit

In juni 2014 zijn de uitgangspunten van dit plan in een raadsbesluit overgenomen. Voor verdere uitwerking is een regieteam geformeerd, met daarin de gemeente, Midpoint en een vertegenwoordiging van de Stichting Hart van Brabant Park. In april 2015 is het plan van aanpak van deze regiegroep door de gemeente overgenomen. 

De oorspronkelijke initiatiefgroep (stichting Hart van Brabant Park) heeft zich daarop, als belanghebbende, uit deze regiegroep teruggetrokken. Zij hadden zich vergewist van de bereidheid van enkele gepensioneerde leden van haar informele Raad van Advies om het stokje over te nemen. Na overleg tussen stichting Hart van Brabant Park en gemeente Tilburg is door de gemeente aan hen de vraag voorgelegd het project verder op te pakken.

Stichting Spoorpark

Deze mensen hebben een nieuwe burgerafvaardiging samengesteld (uiteindelijk Stichting Spoorpark). Zij hebben op actieve wijze initiatieven uit de stad opgeroepen met plannen en idee├źn te komen. Ook de stichting Hart van Brabant Park heeft haar plan als geheel en aparte deelprojecten ingediend. De projecten Gezondheid & Beweging (inclusief de Kempentoren) en Levend Water zijn daarvan geselecteerd. Daarnaast zijn enkele bestuursleden van de Stichting Hart van Brabant Park (ook betrokken bij de Torenbouwers) gevraagd op persoonlijke titel als adviseur de geselecteerde initiatieven te begeleiden.

Zelfstandig

In januari 2018 heeft Stichting de Torenbouwers met het bestuur van stichting Spoorpark afgesproken dat de Kempentoren een zelfstandige positie in het park gaat bekleden. Stichting Spoorpark draagt financieel niet bij aan de Kempentoren, maar voert wel kosteloos een aantal beheersdiensten uit. Immers, het Spoorpark is gebaat bij de Kempentoren en de Torenbouwers bij een mooie, spraakmakende toren. De plannen die al in 2013 zijn ontstaan, resulteren in 2019 uiteindelijk in de Kempentoren in het Spoorpark.